Diagnosgruppen

Diagnosverksamheten är en mycket viktig del i föreningens arbete. Många söker sig till reumatikerföreningen för att få träffa andra och dela sina tankar om livet med människor i samma situation.

Vi har en arbetsgrupp i distriktet som arbetar med diagnosfrågor, ex föreläsningar, kurser för olika diagnoser samt små tematräffar i mindre grupper.

Kontakta vårt kansli:
E-post: [email protected]
Tel: 018-560934 Mån -fre, kl.9-15

Kontaktperson för diagnosgruppen:
Karin Persson tel 070-888 03 00

Annika Gunnarsson tel 070-350 98 91

Anna Röjmarker tel 073-851 55 25