Om oss

Lär dig mer om vår förening och ta del av vårt arbete här.

Vi i Uppsala Distriktet har framförallt två hjärtefrågor som vi arbetar med. För att arbeta med våra frågor har vi en diagnosgrupp och en intressepolitisk grupp.

Som medlem får erbjuder vi bland annat:

 • Delta i en intresseorganisation som driver reumatikers frågor
 • Personlig utveckling via kurser och cirklar
 • Delta i distriktets och föreningens aktiviteter
 • Träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter och därmed få social gemenskap i föreningen
 • Möjlighet till diagnosspecifik information
 • Möjlighet till bidrag ur förbundets egna fonder och från föreningen
 • Medlemspriser på informationsmaterial och medlemsrabatter hos olika företag
 • Olycksfallsförsäkring i samband med aktiviteter
 • Reumatikertidningen, 6 nummer per år
 • Särskilda medlemssidor på Reumatikerförbundets hemsida där du får info om olika sjukdomar via sjukdomsbroschyrer, medlemsförmåner mm.
 • Möjlighet att ställa frågor om din sjukdom till Reuma Direkt. Den som svarar är en erfaren sjuksköterska på Spenshults reumatikersjukhus.

Var med oss och stöd oss i vår verksamhet som driver reumatikernas frågor i samhället, ger stöd i vardagen och finansierar forskning.

Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta.

Vårt mål är en samhällsutveckling som ger alla reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden.

In order to change we must be sick and tired of being sick and tired