Är våran kanslist. Det är hon som ringer för Distriktets räkning till alla medlemmar i Distriktet. Hon/vi vill veta vad som vi kan göra för Er. Jessica ringer från vårt kanslist telenr.

Henne träffar du se nedan.

Reumatikerdistriktet Uppsala Län

Kungsgatan 64

753 41 Uppsala

Telefon: 018-56 09 34

Telefon tider: Mån, Ons-Tors 1000-1400